Schuld-Bewust

Wij bieden rust.

Kosten bewind                              

Griffierecht

86,00

U dient éénmalig deze kosten te voldoen aan de rechtbank, voor minima bestaat de mogelijkheid om deze kosten via de Bijzondere bijstand te voldoen


Alleenstaande

Jaar

Maand

Zonder schulden/ geestelijk

1.597,20

133,10

Problematische schulden

2.65,47

172,12
Aanvangswerkzaamheden

751,41


Aanvang BBR vooraf

562,65


Opmaken eindafrekening/verantwoording

281,93

2 Persoons huishoudenZonder schulden/geestelijk

1.914,22

159,51

1 Partner schulden/1 partner zonder schulden

2.197,36

183,11

Beiden problematische schulden

2.478,08

206,51
Aanvangswerkzaamheden

901,45


Aanvang BBR vooraf 1 persoon

790,13


Aanvang BBR vooraf beiden

673,97


Opmaken eindrekening/verantwoording

338,80

Tarieven voor:Verhuizing/verkoop/ontruiming woning

469,48


Beheer PGB

704,22