Schuld-Bewust

Wij bieden rust.

Bewindvoering

Een mogelijke oplossing voor uw schulden is Beschermingsbewind aan te vragen via de Rechtbank.

Het doel van deze bewindvoering is om overzicht te scheppen in de vaak hopeloze financiële situatie door schulden of andere bijzondere omstandigheden waarin U zich kunt bevinden. Hierdoor kunt u zich weer richten op andere zaken in uw leven.

Als de rechtbank voor het Bewind goedkeuring geeft, zullen zij hiervan bericht geven in het Register van de Rechtbank. Schuldeisers kunnen hierin nog eens de bevestiging vinden dat u onder Bewind staat. Dit geeft ons de mogelijkheid om met hen bindende afspraken te maken. 

Zij zullen zich hieraan houden moeten, en de afspraken zullen altijd vallen binnen de gestelde wettelijke normen, rekening houdend met uw beslagvrije voet.


Op de volgende pagina zijn de kosten opgevoerd die wij vanuit dienen te hanteren. Tijdens een 1e gesprek wordt er gekeken wat de kosten zijn en hoe ze gedeclareerd kunnen worden. Voor minima en bijzondere situaties kan er Bijzondere Bijstand worden aangevraagd voor de kosten.