Schuld-Bewust

Wij bieden rust.

Bewindvoering

Een mogelijke oplossing voor uw schulden is Beschermingsbewind het laatste is aan te vragen via de Rechtbank.

Het doel van deze bewindvoering is om overzicht te scheppen in de vaak hopeloze financiële situatie door schulden of andere bijzondere omstandigheden waarin U zich kunt bevinden. Hierdoor kunt u zich weer richten op andere zaken in uw leven.

Als de rechtbank voor het Bewind goedkeuring geeft, zullen zij hiervan bericht geven in het Register van de Rechtbank. 

Schuldeisers kunnen hierin nog eens de bevestiging vinden dat u onder Bewind staat. Dit geeft ons de mogelijkheid om met hen bindende afspraken te maken. Zij zullen zich hieraan houden moeten, en de afspraken zullen altijd vallen binnen de gestelde wettelijke normen, rekening houdend met uw beslagvrije voet.

Kosten

Onderstaand zijn kosten opgevoerd die wij vanuit de Rechtbank dienen te hanteren. Voor enkele kosten kan bijzondere bijstand aangevraagd worden na uitspraak bewind. 

Eenmalige kosten zijn de Griffiekosten,deze zijn te voldoen aan de Rechtbank middels een factuur die u ontvangt. Deze kosten kunnen in vele situaties ook gedeclareerd worden via bijzondere bijstand.

Alle genoemde kosten zijn inclusief de wettelijk bepaalde omzetbelasting.


Griffierecht             

     81,00              


   

    Alleenstaande 


Jaarloon zonder schulden

Jaarloon met schulden

 1.395,08

 1.805,27


Per maand116,26

150,44

Intakekosten vooraf BBR

Intakekosten zonder BBR

    492,47

    657,03


Verkoop/ verhuizing e.a.

    410,19


Eindrekening & verantw.

    246,84Echtpaar

Samenwonend


Jaarloon zonder schulden

Jaarloon 1 pers. schulden

Jaarloon beiden schulden

 1.674,59

 1.920,12

 2.165,80


Per maand
139,55

160,02

180,48

Intake  zonder  BBR 

Intake vooraf BBR 1 pers.

Intake vooraf BBR 2 pers.

   787,71

   689,70                                                                             590,48


Verkoop/ verhuizing e.a.

   410,19


Eindrekening & verantw.

   296,45


PGB Beheer

   614,68