Schuld-Bewust

Wij bieden rust.

Budgetbeheer

Een mogelijke oplossing voor uw schulden is Budgetbeheer, de hoogte van de schulden en inkomsten is bepalend of deze mogelijkheid geboden kan worden.

Het grote verschil tussen beide is de beschikking. Voor het bewind is een uitspraak van de rechter noodzakelijk terwijl het budgetbeheer een contract is tussen bewindvoerder en cliënt.

Voor budgetbeheer bestaan de volgende mogelijkheden:

- budgetbeheer voor schulden

- vaste lasten beheer


Kosten Budgetbeheer


Onderstaand zijn kosten voor het Budgetbeheer opgevoerd. Voor de kosten van het budgetbeheer kan geen bijzondere bijstand aangevraagd worden.

Alle genoemde kosten zijn inclusief de wettelijk bepaalde omzetbelasting.


 

 

Alleenstaande

 


Aanvangswerkzaamheden (jaarbeloning)  Aanvangswerkzaamheden vooraf aan bewind (jaarbeloning)

 Maandtarief                        Jaarlijkse belastingaangifte   

Eindrekening & verantwoording                     

391,45                                                        170,50                                                                                                                                              

 


236,30
92,59                                  45,40 

 


  Economische eenheid


Aanvangswerkzaamheden (jaarbeloning)  Aanvangswerkzaamheden vooraf aan bewind                                                                                                      Maandtarief                      Jaarlijkse belastingaangifte             

 469,00                                                                   202,92                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                        112,59                                    58,45      

Verhuizing/ verkoop/ ontruiming woning

 298,50


Eindrekening & verantwoording 

 283,60