Schuld-Bewust

Wij bieden rust.

 

Over Arca-Match

 

Arca-Match gestart in 2013 met onze eerste aanmelding, in aansluiting zijn de jaren die volgen 2014 en 2015 vol ontwikkeling van ons als kantoor maar ook als wettelijke bewindvoering geweest. Ook hebben we sinds 01-01-2016 te maken met het kwaliteitsbureau die de controle uitvoert binnen de bewindvoering, een ontwikkeling die wij als kantoor erg waarderen.

In de loop van deze periode bleek dat de vraag naar professionele hulp binnen de financiële problematiek steeds groter werd, en het aanbod steeds minder.

Onze ervaring is dan ook dat de schuldenproblematiek bijna altijd gepaard gaat met emotionele of fysieke problematiek. Toch is dit wat volgens de wet niet binnen de bewindvoering ter behandeling valt, hierin denken wij anders.

Kernwaarden zijn voor ons dan ook in eerste instantie dan ook meer gericht op de persoonlijke problematiek dan de schulden. Wij zijn er van overtuigd "als de persoonlijke problematiek niet wordt aangepakt, zal er ook geen oplossing komen in de schulden". De stress en emotionele knel die schulden veroorzaken zijn toch zaken die aandacht verdienen en serieus aangepakt moeten worden.

Wij gaan er dan ook van uit dat als een cliënt beter in zijn vel zit, zullen de zaken beter te behandelen zijn.  Hierin hebben wij onszelf samen met onze cliënten goed ontwikkeld.


Naast deze groei en ontwikkeling hebben wij ons inmiddels als bedrijf op de kaart gezet bij verschillende hulp instanties. 

Wij zijn daarnaast goedgekeurd door de SBB voor scholing en stage plekken, hierin proberen wij ook de leerlingen de kneep van het vak te leren. 

Inmiddels zijn wij ook erkend door de "Betaalvereniging Nederland". Indien er vermoedelijk of werkelijk sprake is geweest van fraude mag de bank besluiten u geen basis rekening nummer meer te bieden, dit betekend dat wij deze mogelijkheden zelfs buiten het bewind wel hebben. In een zogenoemd convenant staan wij  garant voor het openen voor uw rekening. 

Wij als Arca Match zijn trots op onze ontwikkelingen en groei en zullen er dan ook voor zorg dragen dat de ontwikkeling verder groeit. Dit natuurlijk met alle hulp en vertrouwen van een ieder die in onze ethiek gelooft.